REACH

REACH is een systeem voor registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen die in de Europese Unie geproduceerd of geïmporteerd worden. 'REACH' betekent Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals. De regelgeving hierover is sinds 1 juni 2007 van kracht.

De REACH-norm is verbonden aan het Europees Chemicaliënagentschap, dat verantwoordelijk is voor de registratie, evaluatie en toelating van chemische stoffen.

Het doel van het REACH-systeem is het beheersen van de risico's van chemische stoffen, zoals de risico's op giframpen, brand en explosies, gezondheidsschade bij werknemers en consumenten en schade aan het milieu.

Producten die aan de REACH-norm voldoen zijn geïnventariseerd via een verplichte registratie van de producent of importeur, zijn geëvalueerd voor wat betreft hun risico's voor mens en milieu en zijn op basis daarvan toegelaten.
Dit begrip vind je op de volgende pagina's: